Höststädning!

Det känns som om många med moderna villatomter totalt har glömt hur viktigt det är att ta till vara på naturens resurser. Vi har lärt oss att sopsortera och börjat förstå vikten av återbruk. Men när det gäller våra trädgårdar så finns en stor kunskapslucka. Överallt samlas det upp löv och prima trädgårdsavfall som sedan eldas i tunnor och/eller körs med inhyrda släp till olika uppsamlingsplatser. Samtidigt så hör jag ofta att det inte går att odla i trädgårdar nära havet p.g.a. sandjorden. Det är ju delvis sant när trädgårdsägaren samtidigt motarbetar trädgården genom att hela tiden frakta bort allt som bidrar till motsatsen.

Sandig jord behöver allt trädgårdsavfall som går att spara. Att tro att man kan tillföra torv som ersättning är en vanlig uppfattning och helt felaktig. Ren torv gör en torr jord ännu torrare och är dessutom väldigt lättvindig då den inte klarar att ensamt binda jorden i den kustnära miljön. Naturen är finurlig och sköter de nödvändiga processerna själv. Den slösar inte bort näring eller energi. Löv, kvistar och annat som faller ner ger alla organismer den ”mat” som behövs och ger samtidigt ett skyddande täcke. Det fina humusskikt som bildas kan aldrig ersättas med en blandning på påse.

Genom att ta vara på trädgårdens egna resurser så får du inte bara naturens bästa blandning utan bidrar till ett mer hållbart samhälle vilket vi verkligen bör prioritera. Vi bidrar samtidigt till ett bättre immunförsvar i odlingsjorden vilket gör våra växter friskare.

Det förbättrar dessutom strukturen i marken genom att det bildas små och stora markporer vilka ökar näring och vattentillgången i jorden. Detta är väldigt viktigt för en näringsfattig sandjord.

Vi människor har komposterat i över 4000 år och det har naturligtvis varit avgörande i tex tider och på platser då ingen annan gödsel varit tillgänglig. Alla måste kanske inte kompostera i särskilda komposter men att låta löv, småkvistar och annat avfall få ligga kvar gör mycket. Att dessutom tömma krukor och slänga grönsaksrester, kaffesump samt tex aska direkt i rabatten förbättrar jorden avsevärt och bryter inte mot några renhållningsförordningar.

Att höststäda är lätt!

Börja med att rensa bort ev. ogräs så slipper du mycket av det arbetet till våren. Löv som ligger på gräsmattan klipper du lätt med gräsklipparen. Samla upp lövavfall osv. från uteplatser, grusgångar, stuprör och tex uppfarter och töm det direkt i rabatten och fördela ut det. Är det väldigt torrt och inget regn är i sikte så lägg det i en säck/korg och häll på vatten så att processen startar. När sedan uppehållsvädret är över är det bara att tömma det i rabatten. Givetvis kan du också vattna över ”täcket” direkt i rabatten.  Vått avfall som börjat sin nedbrytning blåser inte i väg utan stannar och blir till humus. Till våren myllar du sedan ner delar av detta i jorden.
Vårlökar och dyl. hittar upp tros sitt nya täcke.

Du har nu sparat både tid och pengar. Dessutom ligger också ”fågelmaten” kvar vilket som bonus hjälper våra vänner vid en kall lång vinter och täcket motverkar dessutom ogräs längre.

Klarar du däremot inte av att se ”skräpet” över vinterhalvåret så bör du kanske överväga om du egentligen ska vara trädgårdsägare. 😉 Vi är ju inte bara ägare vi är också förvaltare.