Vill du boka en egen trädgårdsmästare?

Tror du att man inte kan få en vacker trädgård nära havet?

Är du en nybliven ägare till en redan uppvuxen trädgård eller står du inför nybyggnation?

Känner du att du har tappat inspiration eller behöver du ett bollplank för dina egna idéer?

Då kan en trädgårdscoachning vara något för dig.

Oavsett anledning så kan vi diskutera allt från trädgårdens utformning, val av växtlighet, jordförbättring, skötselråd och praktiska tips. Du väljer själv vilken eller vilka ytor vi ska fokusera på och vi utgår från platsens förutsättningar och möjligheter.

Mitt motto är rätt växt på rätt plats.

För att få ut så mycket som möjligt av besöket rekommenderar jag också att har ni förberett eventuella frågor och funderingar. Under detta besök är det du själv som för dina anteckningar.

Ibland räcker det att få idéer och inspiration utifrån, för att komma igång med planering själv.

Boka 1,5 h för 1450:- inkl. moms

Timtid för resa 450:- inkl. moms

Milersättning 40:-/mil inkl.moms