Känner du att du saknar kunskap eller på annat sätt inte vill eller kan beskära dina buskar och träd. Kanske skulle du vilja lära dig att sköta om det som just växer i din trädgård. Oavsett om du lämnar över allt till mig eller om du deltar själv i arbetet är detta en tjänst för dig.

Buskar och träd blir vackrare och friskare med kunnig beskärning. Jag beskär därför utifrån växtens karaktär och behov, och med kunden och växternas bästa för ögonen.

När jag beskär fruktträd handlar det om att vårda, få vackra och friska träd med fin frukt.

Fruktträd behöver därför hållas luftiga och glesa för att kunna torka upp för att undvika svampsjukdomar som skorv och kräfta. Det är också viktigt för att solen ska nå frukten så att dessa utvecklas väl. Ibland behöver också vissa grenar avlastas för att inte trädet eller övriga grenar ska skadas.

Grovt stympade eller vanskötta fruktträd behöver restaureras etappvis över ett par eller flera år. Att ta allt på en gång ger bara nya problem. Unga träd måste uppbyggnadsbeskäras från plantering för att förhindra att behöva göra för stora ingrepp i framtiden.

De flesta av maskinerna jag använder är batteridrivna. De är tysta, starka och snälla mot miljön.

Pris: 600kr/h inkl. Moms (300kr/h med RUT-avdrag)  + milersättning utanför Glommen 40 kr/mil
(RUT-avdrag på 50%  görs direkt på fakturan)

Tillägg för motorredskap, komposthantering mm tillkommer.

RUT gäller för:
(enl. Skattemyndigheten)
gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter

  • klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar
  • beskärning och fällning av träd
  • höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter
  • stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, till exempel användning av ecoplug
  • flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten
  • röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
  • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Läs mer om RUT